4. Ulusal Akciğer Sağlığı Buluşması başladı

Kongre Başkanı Prof. Dr. Ahmet Erbaycu, dördüncüsünü düzenlendikleri UASK 2019’da akciğer kanserini tıbbın tüm disiplinleriyle birlikte ele aldıklarını ifade etti. Prof. Dr. Erbaycu, akciğer kanserinin tüm dünyada en sık görülen, en çok öldüren, yaşam kalitesini en fazla etkileyen, en yüksek tedavi maliyetlerine yol açan, önemli ve öncelikli halk sağlığı sorunlarının başında yer aldığının altını çizdi. 

Kansere bağlı ölümlerde dünyada ilk sırayı akciğer kanserinin aldığını dile getiren Prof. Dr. Erbaycu, diğer yandan KOAH’ın ölüm sebepleri içinde üst sıralara tırmandığını kaydetti. Kongrede göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisine odaklandıklarının altını çizen Prof. Dr. Erbaycu, “Amacımız özellikle, ülkemizde sahada çalışan uzman arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek, akciğer hastalıkları ile başa çıkabilmelerine yardımcı olmaktır. UASK 2019 kongremizin bu yıl katılımcı sayısı bin 500 kişi civarındadır. Kongremize katılan davetli konuşmacı sayısı 276’dır. Uluslararası camiada tanınmış 7 akademisyen de konuşmacı olarak kongremize katkı sunacak ve akciğer transplantasyonu, idiyopatik pulmoner fibrozis, pulmoner hipertansiyon, KOAH, plevral sıvılar, yoğun bakım uygulamaları konularında dünyadaki son gelişmeler ve deneyimleri hakkında konferanslar vereceklerdir. Bu yıl kongremizde 3 ayrı salonda 45 adet oturum gerçekleştirilecektir. Kongrenin ilk günü 10 adet kurs yapılacaktır. Bilimsel program devam ederken ülkemizin dört bir yanından uzmanlar, akademisyenler, asistanlar kurumlarında gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarını sunma fırsatını bulacaklardır” dedi. 

Prof. Dr. Erbaycu, bu yıl kongreye 612 adet bildiri gönderildiğini aktararak, bunların içinden 167 sözlü bildirinin tartışılacağını, 412 poster bildirisinin de 2 gün süre ile poster alanında sergileneceğini kaydetti.

“İnternetin hızından ve gücünden yararlanıp mesleki dayanışma, bilimsel paylaşım ve özgür tartışma ortamını oluşturduk” 

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Prof. Dr. Akın Kaya, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, çalışanlara şiddetin olmadığı daha iyi şartların olduğu ortamlar diledi. 

ASYOD’un 7 yıl önce kurulduğunu belirten Prof. Dr. Kaya, dernek olarak göğüs hastalıklarıyla ilgili toplantılar, kongreler, eğitimleri planlamaya çalıştıklarını belirtti. ASYOD’un, uzmanlık alanlarındaki farklı, özgün, yeni, değişimi sürekli kılan dinamik bir sürecin ve arayışın somut kazanımlarından biri olduğunu işaret eden Prof. Dr. Kaya, “İlk adımda mesleki bir e-posta paylaşım grubu olan Solunum Platformu ile yola koyulduk. İnternetin hızından ve gücünden yararlanıp ‘mesleki dayanışma, bilimsel paylaşım ve özgür tartışma’ ortamını oluşturduk. Takiben uzmanlık alanımızda online canlı, interaktif paylaşım toplantılarını rutine soktuk. Artık mesleki gelişim ve güncelleme için evinizden, işinizden, yaşadığınız kentten ayrılıp, uzak mesafelere yolculuk yapmaya, konaklamaya ihtiyaç olmadan, masrafa girmeden evinizden, hastanenizden, koltuğunuzda, çayınızı kahvenizi yudumlarken bilimsel bir sunumu canlı izleyebiliyor, sözlü, görüntülü ve yazılı olarak anında sorularınızı sorabiliyor, olgularınızı danışabiliyor, görüşlerinizi dile getirebiliyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

“Önümüzdeki 10 yılda sağ kalım oranı artacak” 
Akciğer Kanserleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (AKAD) Prof. Dr. Adnan Aydıner, son yıllarda akciğer tedavisinde çok önemli gelişmeler olduğunu ifade ederek, özellikle akıllı ilaç denilen hedefe yönelik tedaviler ve immünoloji yöntemlerinin bu gelişmelerin başında geldiğini belirtti. 

Akciğer kanserli hastalarda yeni tedavi yöntemleri ile ilgili en önemli sorunun bu tedavilerin çok yüksek maliyetli olması olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Aydıner, “Bu nedenle, özellikle etkin olduğu hasta gruplarını seçmek ve bu hastalarda yeni ilaçları kullanmak gerekmektedir. Yarar, maliyet analizleri dediğimiz araştırmalar bu tedavi yöntemlerinde daha fazla önem taşımaktadır. Bu konularda çalışmalar yoğun olarak devam etmektedir. Önümüzdeki 10 yılda akciğer kanserli hastaların önemli bir kısmında yayılmış hastalık bile olsa kurtulma imkanı gerçekleşecektir. Bu gelişmelere rağmen kanser oluşumunu önlemek en öncelikli yaklaşım olmalıdır” dedi. 

Prof. Dr. Aydıner, sigara yasağının çok sıkı denetlenmesinin akciğer kanseri noktasında yapılması gereken en önemli koruyucu önlem olduğunu sözlerin ekledi.

“Türkiye’de yılda 30 bin akciğer kanseri tanısı konuldu” 
AKAD Yönetim Kurulu 2. Başkanı Dr. Murat Kıyık, dünyada her yıl 9 milyon kişinin kanserden öldüğünü ve bu kanser ölümlerinin beşte birinin akciğer kanseri hastaları olduğunu bildirdi.
Türkiye’de her yıl yaklaşık 30 bin akciğer kanseri tanısı konulduğunu aktaran Dr. Kıyık, “Bu hastaların maalesef yüzde 80 kadarı geç evrede doktora geliyor. Akciğer kanserinde erken evrede tanı konulabilirse, daha yüz güldürücü tedavi sonuçları elde edilebiliyor ve hastalıktan kurtulma şansı artıyor” dedi.

Akciğer kanserinde radyoterapi 
AKAD Genel Sekreter Prof. Dr. Hale Başak Çağlar, radyasyon onkolojisinde yenilikler ve bunların kanser hastalarına yansımaları hakkında bilgiler verdi. 

Akciğer kanserinin tedavisinde radyoterapinin önemli bir yer tutuğunu ifade eden Prof.Dr. Çağlar, tanı alan hastaların yüzde 70’inin tedavi süreci içerisinde en az 1 kere radyoterapi aldığını belirtti. Prof. Dr. Çağlar, akciğer kanserinde radyoterapinin tek başına ana tedavi yöntemi olarak kullanılabileceği gibi diğer tedavi türleri ile birlikte de kullanılabileceğine değindi.

“Göğüs cerrahisinde yenilikler” 
UASK 2019 Kongre Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Metin, göğüs cerrahisindeki yenilikler hakkında bilgi vererek, üç boyutlu yazıcılar ve robot teknolojisinin tıp dünyasında pek çok yeniliği beraberinde getireceğini aktardı. Ameliyathanelerde robot doktorların ağırlığının giderek artacağını kaydeden Prof. Dr. Metin, uzmanların tahminlerine göre 2021 yılında ABD’deki ameliyatların üçte birini robot doktorların gerçekleştireceğini söyledi.

“En sık görülen kanser” 
ASYOD Basın İlişkileri Sorumlusu Prof. Dr. Tevfik Özlü, solunumun en hayati fonksiyon olduğunun altını çizerek, dünyada insanları en çok öldüren ilk on hastalığın dördünün göğüs hastalıkları disiplininin ilgi alanı olduğunu kaydetti. 

Astım, KOAH, akciğer kanseri, sigara bağımlılığı, verem, grip ve zatürre gibi en sık görülen hastalıkların teşhis ve tedavisinin göğüs uzmanlarının sorumluluğunda olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Özlü, “Geçmiş yüzyıllarda insanlığı tehdit eden birçok enfeksiyon hastalığı giderek önemini kaybederken; SARS, MERS, influenza ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonları halen küremiz için en tehlikeli felaket senaryolarının konusu olmaya devam etmektedir. Akciğer kanserleri, tüm kanserler arasında en sık görülen ve en fazla öldüren kanserlerdir. Bu Kongrede ulusal akciğer sağlığımızı koruyup geliştirmek ve akciğer hastalıklarıyla başa çıkabilmek için en güncel tıbbi bilgileri aramızda paylaşıp, farklı mesleki yaklaşımları tartışacağız” diye konuştu.