İstanbul Lisztomanias Festivali başlıyor

Notre-Dame de Sion (NDS) Fransız Lisesi, ünlü besteci Franz Liszt’i dönemi ve dönemine etkisi bağlamında anmak için, 13 Mart -10 Mayıs günleri arasında Châteauroux Lisztomanias Festivali (Fransa) ile işbirliğiyle NDS Galeri ve konser salonunda İstanbul Lisztomanias Festivali gerçekleştiriyor. Sergi, uluslararası kolokyum, dört konser ve bir gösterinin yer aldığı festival halka açık olacak. Festivalin açılışı yarın “Liszt, Doğu’dan İzdüşümler” sergisiyle başlayacak. 19. yüzyıl oryantalizminin genel bağlamında, Nicolas Dufetel ve Aylin Koçunyan küratörlüğünde düzenlenen serginin odak noktasını Liszt’in 1847’de İstanbul’da geçirdiği beş hafta oluşturuyor. Sergide el yazısı belge, partisyon, kitap, tablo, gravür, portre ve aralarında Sultan Abdülmecit’in verdiği Nişan-ı İftihar madalyası beratı ile Çırağan Sarayı’ndaki konserlerinden sonra Sultan’a armağan ettiği gümüş enfiye kutusunun olduğu objeler yer alıyor. Sergiye, Topkapı Sarayı, Osmanlı Arşivi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Atatürk Kitaplığı, Salt Araştırma, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Budapeşte’deki Liszt Müzik Akademisi Anıt Müzesi ve Araştırma Merkezi’nin de aralarında olduğu Türk, Alman, İngiliz, Fransız pek çok kurum ve koleksiyon destek veriyor. Uluslararası ve Disiplinlerarası Kolokyum, 15 – 16 Mart günleri arasında dört oturumda “Tanzimat Karşısında Yazarlar, Müzisyenler ve Sanatçılar: Estetik ve İdeolojik Tartışmalar” ana başlığıyla NDS ve IFEA iş birliği ile gerçekleşecek. Paris CNRS’den Sarga Moussa ve Nicolas Dufetel’in bilimsel danışmanlığı ve moderatörlüğündeki kolokyum, Yann de Lansalut’nün (NDS Müdürü) açış konuşmasıyla 15 Mart Cuma günü 9.30’da başlayacak. Farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacılar: Edhem Eldem, Nurmelek Demir, Aylin Koçunyan, Christophe Corbier, Daniel Lançon, Timur Muhidine, Christine Peltre, Zeynep İnankur, Zeynep Çelik, Emre Aracı bildiri sunacaklar. Fransızca ve Türkçe eşzamanlı çeviri olacak.
Festival boyunca piyanistler: Bruno Rigutto, Metin Ülkü, Vahan Mardirossian, Olivier Moulin verecekleri konserlerde bestecinin eserlerini seslendirecekler ve OrientaLiszt topluluğu, “Liszt’in Doğusuna Bir Seyahat” temalı müzik gösterisi yapacak. İlk konseri Bruno Rigutto açılış akşamı 20.30’da verecek. Rigutto, MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Prof. Metin Ülkü piyano sınıfıyla 13 Mart Çarşamba günü ustalık atölyesi de yapacak.