Uluslararası Tiyatro Festivali İçin uygulama hizmeti alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan habere göre uluslararası Tiyatro Festivali Uygulama Hizmeti Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/f maddesi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasların 19.maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecek. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecek. İhale, 22 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30’da Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük Binası 3. Kat 408 Nolu İhale Odası Yunusemre Kampüsü 26470 Tepebaşı Eskişehir adresinde yapılacak. İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız…